top of page

 Uşaqlıq Daxili qızıl tərkibli (56.8% Qızıl,10% Gümüş,38.88% Mis) spiral, uşaqlıq daxilinə yerləşdirmə mexanizmi (Nautillius) ilə təchiz olunmuşdur .Qızıl tərkibli sim vasitənin kontraseptiv effektini  artıırır və 9 il uşaqlıq daxilində saxlamağa imkan yaradır.                Qiyməti 150 azn

 Uşaqlıq Daxili qızıl özəkli spiral, uşaqlıq daxilinə yerləşdirmə mexanizmi (Nautillius) ilə təchiz olunmuşdur .Qızıl tərkibli sim vasitənin kontraseptiv effektini  artıırır və 7 il uşaqlıq daxilində saxlamağa imkan yaradır. Qiyməti 140 azn.

Effektiv və təhlükəsiz uşaqlıq daxili vasitədir. Qadınların böyük əksəriyyəti üçün uyğundur. Şərqi Avropada ən yayılmış spiraldır. Uşaqlıq daxilində 5 ildən çox olmayaraq saxlanılmalıdır.Qiyməti 7,5 azn.

Т-şəkilli bimetallik (mis+gümüş) sim ilə təchiz olunmuş uşaqlıq daxili vasitə. Uzun müddətli kontrasepsiya üçün ən yaxşı vasitələrdəndir. Qiyməti 20 azn.  

Uşaqlıq Daxili Vasitənin özəyi plastik halqadan ibarətdir. Ana olmayan qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qiyməti 9 azn.

Uşaqlıq Daxili Vasitənin özəyi plastik halqadan ibarətdir. 3 və ya çox ana olmuş qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qiyməti 9 azn.

Orijinal Uşaqlıq Daxili Vasitə.Anamnezində təkrarlanan ginekoloji infeksiya olan qadınlar üçün nəzərəd tutlmuşdur. Qiyməti 10 azn.

Uşaqlıq Daxili Vasitənin özəyi plastik halqadan ibarətdir.Bimetallik simlə (mis+gümüş) təchiz olunub.Hələ  ana olmayan qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.7 il müddətinə effektivdir. Qiyməti 20 azn.

Uşaqlıq Daxili Vasitənin özəyi plastik halqadan ibarətdir.Bimetallik simlə (mis+gümüş) təchiz olunub.3 və ya çox ana olan qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 7 il müddətinə effektivdir.Qiyməti 20 azn.

Plastik özəyin forması lövbər formasındadır.Qiyməti 30 azn.

Plastik özəyin forması lövbər formasındadır. Qiyməti 40 azn.

bottom of page