top of page
tip11.png

UDV-in özəyi bioloji inert plastikdən hazırlanmışdır.Uşaqlıq Daxili Vasitənin özəyi 24 mm diametri olan plastik halqadan ibarətdir. 3 və ya çox ana olan qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.Spiralın plastik gövdəsinə səhəsi 374mm kvadrat sahədən az olmayaraq 99,98% Mis sim ilə təchiz olunmuşdur.

Uşaqlıq daxili yerləşməsinin kontrolu  və UDV xaric etmək üçün spiralın plastik hissəsinə rentgen və UZİ-kontrast monofilament plastik sap bağlanmışdır.

Yerləşdirmə borusunun diametri 3,9mm dir, üzərinə UDV nin uşaqlığa yerləşdirmə dərinliyini ölçmək üçün ölçü diaqramı qeyd edilmişdir.

Kontrasepsiyanın uzunluğu - 5 ildən çox olmamalıdır.

Sterilizasiya qaz ilə edilmişdir.

UDV blister qablaşdırmada yerləşdirilib. Blister qablaşmaisə karton qutu daxilindədir. Sterillik müddəti 5 ildir. Qutu üzərində qeyd edilmişdir.Uşaqlıqdaxilinə yerlədirildikdən sonra 5 müddətində öz təsirini edir. 

bottom of page