top of page
biot.png

UDV-in özəyi bioloji inert plastikdən hazırlanmışdır.Effektiv və təhlükəsiz uşaqlıq daxili vasitədir. Qadınların böyük əksəriyyəti üçün uyğundur. Şərqi Avropada ən yayılmış spiraldır. Uşaqlıq daxilində 5 ildən çox olmayaraq saxlanılmalıdır.Spiralın plastik gövdəsinə səhəsi 380mm kvadrat sahədən az olmayaraq 99,98% Mis sim ilə təchiz olunmuşdur.

Uşaqlıq daxili yerləşməsinin kontrolu  və UDV xaric etmək üçün spiralın plastik hissəsinə rentgen və UZİ-kontrast monofilament plastik sap bağlanmışdır.

Yerləşdirmə borusunun diametri 3,9mm dir, üzərinə UDV nin uşaqlığa yerləşdirmə dərinliyini ölçmək üçün ölçü diaqramı qeyd edilmişdir.

Kontrasepsiyanın uzunluğu - 5 ildən çox olmamalıdır.

Sterilizasiya qaz ilə edilmişdir.

UDV blister qablaşdırmada yerləşdirilib. Blister qablaşmaisə karton qutu daxilindədir. Sterillik müddəti 5 ildir. Qutu üzərində qeyd edilmişdir.Uşaqlıqdaxilinə yerlədirildikdən sonra 5 müddətində öz təsirini edir. 

bottom of page