top of page
biotAg2.png

UDV-in özəyi bioloji inert plastikdən hazırlanmışdır.Klassik T-formasına malikdir. Uzun müddətli kontrasepsiya üçün ən yaxşı vasitədir. Spiralın plastik gövdəsinə səhəsi 380mm kvadrat sahədən az olmayaraq, təmizliyi  99,98% Mis sim ilə təchiz olunmuşdur.Simin özəyində gümüş yerləşdirilmişdir.Tərkibində gümüş 9,3 % az olmayaraqdır.

Uşaqlıq daxili yerləşməsinin kontrolu  və UDV xaric etmək üçün spiralın plastik hissəsinə rentgen və UZİ-kontrast monofilament plastik sap bağlanmışdır.

Yerləşdirmə borusunun diametri 3,9mm dir, üzərinə UDV nin uşaqlığa yerləşdirmə dərinliyini ölçmək üçün ölçü diaqramı qeyd edilmişdir.

Kontrasepsiyanın uzunluğu - 7 ildən çox olmamalıdır.

Sterilizasiya qaz ilə edilmişdir.

UDV blister qablaşdırmada yerləşdirilib. Blister qablaşmaisə karton qutu daxilindədir. Sterillik müddəti 5 ildir. Qutu üzərində qeyd edilmişdir.Uşaqlıqdaxilinə yerlədirildikdən sonra 7 müddətində öz təsirini edir. 

bottom of page