top of page
super.png

UDV-in özəyi bioloji inert plastikdən hazırlanmışdır.Effektiv və təhlükəsiz uşaqlıq daxili vasitədir. Qadınların böyük əksəriyyəti üçün uyğundur. Şərqi Avropada ən yayılmış spiraldır. Uşaqlıq daxilində 5 ildən çox olmayaraq saxlanılmalıdır.Spiralın plastik gövdəsinə səhəsi 380mm kvadrat sahədən az olmayaraq 99,98% Mis sim ilə təchiz olunmuşdur.Spiral antimikrob təsiri olan PROPOLİSLƏ qapanmışdır.Hansıki uşaqlıqdaxili infeksiya riskini ilk 20 gündə azaldır.

Uşaqlıq daxili yerləşməsinin kontrolu  və UDV xaric etmək üçün spiralın plastik hissəsinə rentgen və UZİ-kontrast monofilament plastik sap bağlanmışdır.

Yerləşdirmə borusunun diametri 3,9mm dir, üzərinə UDV nin uşaqlığa yerləşdirmə dərinliyini ölçmək üçün ölçü diaqramı qeyd edilmişdir.

Kontrasepsiyanın uzunluğu - 5 ildən çox olmamalıdır.

Sterilizasiya qaz ilə edilmişdir.

UDV blister qablaşdırmada yerləşdirilib. Blister qablaşmaisə karton qutu daxilindədir. Sterillik müddəti 5 ildir. Qutu üzərində qeyd edilmişdir.Uşaqlıqdaxilinə yerlədirildikdən sonra 5 müddətində öz təsirini edir. 

bottom of page