top of page

Bizlər nə üçün siqaret çəkməyə başlayırıq?

Ən çox yayılmış səbəblər....

İlk çəkdiyiniz siqaretin dadı və Sizdə yaratdığı hisslər yəqin ki yadınızdadır! Mənimdə yadımdadır : ACI , GÖZ yaşardan TÜSTÜ, BAŞ gicəllənməsi, Öskürək.İlk fikir : Bu zəhərin nə keyfi ??? Ancaq məhlədə hamı özünü sındırmır. Özünü artıq kişi kimi aparmalısan...Televiziyada, kinolarda,ətrafda bütün uğurlu kişilər SİQARET çəkir. Şuursuz olaraq güclü,varlı,başarılı olmaq üçün SƏNDƏ SİQARET ÇƏKMƏLİSƏN təbliğatı şuuru tam bərkiməmiş yeniyetmə üçün şans qoymur..

0026_edited.jpg

Yeniytmə həyatı başa düşməyə çalışır.Sözsüzki uğurlarla yanaşı uğursuzluqlarda olur..Hələ ilk sevgini demirik..İlk sevdiyin insan sənə diqqət görsətmirsə bu artıq "FACİYƏDİR"!!!  YENƏDƏ cəmiyyətdə olan davranış tərzləri  Sizi "sakitləşmək" üçün siqaret çəkməyə dəvət edir. Körpə uşaq ac olarkən ANASININ südünü əmərək sakitləşir. Həm qarnı doyur həmdə TƏHLÜKƏDƏ olmadığını bir daha anlayır.Bu assosiasiya şuuraltı refleksdir. Artıq siqaret çəkməyə başlayan şəxs bu refleksi şüursuz olaraq, hər bir stres zamanı siqaret çəkmək ilə əvəz edir..

0026_edited.jpg

Bəs asılılıq necə yaranır?

0028_edited.jpg
Asılılıq

PSİXOLOJİ ASILLIQ - qısa müddətli həzz hissi ilə yaranır.Sinir sistemində olan N-xolinoreseptorlar vasitəsilə qanda HƏZZ hormonu olan DOFAMİNİN miqdarı artır.Dofamin eyforiya, oyanma,beyin funksiyalarının aktivliyinə səbəb olur. Qanda NİKOTİN  miqdarı düşəndə təkrararən yeni və zamanla daha çox SİQARET= NİKOTİN  qəbul etmək lazım olur.

0028_edited.jpg

FİZİKİ  ASILLIQ - gündəlik çəkilən siqaretin sayı 15-20 ni keçəndə qanda yüksək NİKOTİN miqdarı normal fizioloji reaksiyaların gedişatına müdaxilə edir yönünü dəyişir. Əgər qanda NİKOTİN miqdar azalarsa insan abstinent ("olmasa olmaz") sindrom yaşayır: həyacan,qıcıq olma,tormozlanma,depressiya,əzginlik,baş və bədən ağrıları,aqressiya.. Bu pataloji simptomlar ancaq yeni  ÇƏKİLƏN SİQARETLƏ  ilə geri gedir.

Siqaretin mənə nə kimi  ziyanı var?

Əgər NİKOTİN  asılılıq yaradırsa, SİQARET TÜSTÜSÜ - yavaş yavaş ÖLDÜRÜR !!!

Zerer siqaret
0027.1.jpg

Bildiyiniz kimi axırıncı Coırvid-19 pandemiyası ağ ciyərləri zədələyir.Əgər Siz davamlı SİQARET çəkirsinizsə ağırlaşma faizi bir necə dəfə artır.Yanı ağ ciyəri təmiz olan şəxs daha şanslıdır.

Mən siqreti ata bilmirəm.Nə edə bilərəm?

ASILILIĞIN YARANMA MEXANİZMİ

Siqaret (nikotin) asılığı bir psixiko-fizioloji VƏRDİŞDİR. VƏRDİŞ şəxs tərəfindən şuurlu və könüllü bir “proqram” şəklində beyinə yazılır. Bəlli bir stimulla(SİQARET) başlayan və müsbət nəticə aldıqda təkrarlanan ŞUURSUZ bir davranış formasıdır. VƏRDİŞin yaranma mexanizmi:

NIKOSTOP verdish.jpg

Bu VƏRDİŞİ çənbərini qirmaq üçün psixoloji və fizioloji müalicəyə ehtiyac vardır. Psixoloji olaraq ilk növbədə AYILMAQ lazımdır və öldürücü vərdişdİ silmək üçün TƏMİZ NİYYƏTƏ sahib olmaq lazımdır. TƏMİZ NİYYƏT - qeyri şərtsiz  içdən gələn SAĞALMAQ İSTƏYİ və bunun üçün edilən HƏRƏKƏTLƏRDƏN ibarətdir.                  

AWARNESS.jpg

VƏRDİŞİ tərgitmək prosesini effektiv etmək üçün  dünyada geniş yayılan metodlardan biri nikotinəvəzetmə terapiyasından istifadə etmək məsləhət görürük. Bu metodla müalicədə başarı faizi 80% əldə etmək olursa öz iradəsi ilə vərdişdən azad olma faizi 10% keçmir.                                 

NIKOSTOP 21mg

nikotinları plastırı

nikostop.jpeg
istifade niko

NikoStop nikotin plastırlarla müalicə 2 etapdan ibarətdir.

1 ETAP

Psixoloji asılılıqdan azad olmaq

NikoStop plastırlarının tərkibində 21mg təmizlənmiş nikotin vardır.Plastır dəriyə yapışdırıldıqda orqanizmə nikotin ifraz edir.

niko 1.jpg

Öncə baxdığmız VƏRDİŞ ÇƏNBƏRİNDƏ NİKOSTOPLA  MÜKAFATLANDIRMA davamlı olduğu üçün SİQARETİN təkrar istifadəsinə ehtiyac yaranmır. ÇƏNBƏR qırılmış olur.

Nikost verdis 1.jpg

                                         1 ETAPda əldə etmək istədiyimiz   məqsədlər: 

  1.  Siqaretlə fiziki təmasın kəsilməsi.

  2. Tüstü ilə alınan toksik maddələrin qəbulunun kəsilməsi.

  3. Vərdiş çəmbərinin qırılması: SİQNAL YOX-TƏKRAR İSTİFADƏ YOX.

 

   1 etapın uzunluğu 2-8 həftə arasında dəyişə bilər. Plastır təmizlənmiş tüksüz və zədə almamış dəriyə SƏHƏR 9-00 dan 23-00 kimi yapışdırılır.(gündə 40 siqaretdən çox çəkənlər ilk həftə gündə 2 plastır istifadə etməlidirlər)

cover2_edited.jpg

2 ETAP

Fiziki  asılılıqdan azad olmaq

Bu etapdakı məqsəd orqanizmi NİKOTİNSİZ yaşamağa öyrətməkdir. Tüstü ilə zəhərlənmə minimal vəziyyətə olduğu zaman NİKOSTOP plastırları yarı kəsilərək dəriyə yapışdırılmağa başlanılır. BELƏLİKLƏ orqanizmə 21mq yox 10.5 mq nikotin ifraz edilir. 2-4 həftə ərzində tədricən azaldılan nikotin dozası orqanizmi nikotinsiz yaşamağa hazırlayır. Nikotin vərdiş çəmbərində mükafatlandırma dəyərini itirir və ona ehtiyac duyulmur.

2 etap.jpg

Beləliklə müalicə müddəti 4-12 həftə arasında dəyişir. Müalicə müddətinin uzanması ANCAQ şəxsin istəkli və dispiplinli olmasından asılıdır.

TƏHDİDLƏR

Müalicə dövründə ətraf mühit mühüm rol oynayır.Siqaret çəkilən ortamlardan imkan daxilində uzaq durmalısınız. İdman, təmiz havada gəzinti, təbiyətlə sıx təmas pis vərdişdən birdəfəlik azad olmaq üçün Sizə dəstək olacaqdır. Sizə uğurlar arzulayırıq!

bottom of page