top of page
refleks1.jpg
refleksoterapiya

REFLEKSOTERAPİYA - bədəndə yerləşən bioloji aktiv nöqtələrin iynə batırma və ya yandırma və ya təzyiq etmə yolu ilə qıcıqlandıraraq müalicə etmə metodudur. 

Refkesoterapiya qədim  təbabətin  müalicə növü olaraq şərq fəlsəfəsi  və dünya görüşü ilə bağlıdır. 700 yaxın bioloji aktiv nöqtələrin insan bədənindəki xəritələri qədim əlyazmalarda bu günümüzə kimi qorunub saxlanılmışdır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu fəlsəfəyə görə insan bədəni  minlərlə energetik kanallarla bürünmüşdür.

Bu kanalların tutlması və ya zəifləməsi bəlli orqanlarda enerjini azaldır və xəstəlik əmələ gəlir.

700 bioloji aktiv nöqtə bədənin üzərində ən yaxın yerləşən energetik kanalların nöqtələridir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu  metodun müasir təbabətdə elmi açıqlaması bədənimizdə avtomat rejimində çalışan REFLEKSlərələ bağlıdır. Xüsusi  yerlərə edilən qıcıq bədəndə fiziloji reaksiya verir.Məsələn akademik Pavlovun refleks eksperimentləri hamıya məktəbdən tanışdır. Eksperimentdəki İT yemək gördükdə və ya qoxuladıqda TÜPÜRCƏK VƏZİ tüpürcək ifraz edir.Beləliklə orqaznizmi  həzmə hazırlayır.

Beləliklə XÜSUSİ qıcıq (qoxu,səs,maqnit dalğa..) və ya bədən səthindəki xüsusi nöqtələrə təsir edərək orqanizmin daxilində xüsusi fizioloji reaksiyalar alamaq olur.

REFLEKSOGEN NÖQTƏLƏR HARDA YERLƏŞİR?

Refleksogen nöqtələrlə ən zəngin bədən səthi AYAQ ALTI və ƏL İÇİ səthidir. Təbiətlə və ya xarici mühitlə ən çox təmasda olan səthlər millionlarla sinir uclarıyla BÜTÜN SİNİR SİSTEMİNƏDAXİLİ VƏZİLƏRƏ bağlıdırlar. Qədim dövrdə ayaqyalın gəzən insan daimi torpaqla təmasda olaraq ətarf mühitlə tam bir vəhdət  şəklində yaşayıb və inkişaf edib. Müasir xəstliklərin çoxu bu əlaqənin itməsi ilə bağlıdır.

 

NƏ ÜÇÜN AYAQ ALTI?

Ayaqlarımız altında daxili orqanlarımızın idarəsində iştirak edən SİNİR SİSTEMİNİN xarici ucları yerləşir.

Hər bir orqanına ayaq altında öz  əksi vardır. Onurğa sütunun seqmentləri ayaq altında xüsusi zonalara bağlıdır.    Ayaq altında zonalardan birini qıcıqlandırarkən onurğa beyninin ona aid hissəsi aktiv hala gəlir. Bu zonaya aid olan orqanlar və vəzilərdə REFLEKTOR aktiv hala gəlir və TAM KEYFİYYƏTİ  ilə çalışmağa başlayır. İndi isə daha ətrafı:

 

700 ref.jpg
yaniq.jpg
zona stop.jpg

BAŞ-BOYUN  ZONASI  (1-ci zona)

1 ayaq.jpg

SİNƏ ZONASI (2 zona)

2 ayaq.jpg

Bədənin ayaq altındakı proyeksiyasını şərti olaraq 5  yerə bölmək olar:

BAS BOYUN
2 zona
ayaq alti?
pavlov-dog-conditioning-experiment-opera
stopa pozvonochnik.jpg
 • HALSIZLIQ, DAVAMLI YORQUNLUQ HİSSİ , YUXUNUN QARIŞMASI, TƏZYİQİN OYNAMASI - 1 ZONANIN STİMULYASİYASI EPİFİZ,HİPOFİZ VƏ TƏZYİQİ İDARƏ EDƏN MƏRKƏZLƏRİN AKTİVLİYİNİ BƏRPA EDİR

3 zona

YUXARI QARIN  ZONASI (3 zona)

 • STRESS, GƏRGİNLİK ,YADDAŞ POZULMASI, DİQQƏTİN ZƏYHİFLƏMƏSİ, ƏZƏLƏLƏRDƏ FİZİKİ GÜCÜNÜZÜN AZALMASI, URƏK FAALİYYƏTİNİN DƏYİŞMƏSİ, İMMUN SİSTEMİNİN ZƏYİFLƏMƏSİ HALLARI zamanı- 2 ZONANIN STİMULYASİYASI ÖNƏMLİ VƏZİLƏRİ (TİROİD,PARATİROİD,TİMUS) VƏ ORQANLARI AKTİV HALA GƏTİRİR.

 

3 ayaq.jpg
4 zona

AŞAĞI QARIN  ZONASI (4 zona)

4 ayaq.jpg
5 zona
 • QARA CİYƏR VƏ ÖD YOLLARININ İLTİHABI,MƏDƏ VƏ MƏDƏALTI VƏZİN PROBLEMLƏRİ, 12 BARMAQ BAĞIRSAQ  VƏ QALIN BAĞIRSAQIN İLTİHABI, QƏBİZLİK,KİÇİK VƏ BOYÜK ÇANAQDA DURĞUNLUQ zamanı - 3-4 zonanın stimulyasıyası qarın boşluğunda önəmlı  vəzilər(mədəaltı,böyrə

 • küstü..) və orqanların funksiyasını bərpa edir.

 

BÜZDÜM VƏ AŞAĞI ƏTRAFLAR  ZONASI (5 zona)

5 ayaq.jpg
 • CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN BALANSININ POZULMASI, OYNAQ,ƏZƏLƏ AĞRILARI zamanı -  bu zonanın stimulyasıyası kişilərdə prostat vəzi və xayalarla, qadınlarda isə yumurtalıqların faaliyyətini bərpa edir.

 

foot tesir

AYAQ ALTINDAKI  REFLEKSOGEN ZONALARA NECƏ TƏSİR EDİM ? HANSI ÜSULLA?

 

FootRelax ayaq plastırları ayaq altındaki lazım olan zonaya yapışdirildiqda həmin zonanı qıcıqlandırır, qan dövranının bərpa edir,bədənə vit.C dozası yeridir, limfa damarlarında yığılmış +H proton ionlarını (asidoz) bədəndən xaric edir.

Daha ətrafli: 

0021.jpg
footrelax.jpeg

HANSI HALLARDA İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRƏM AYAQ PLASTIRLARINI ?

istifade foot
 • HALSIZLIQ, DAVAMLI YORQUNLUQ HİSSİ , YUXUNUN QARIŞMASI, TƏZYİQİN OYNAMASI - bu hallar Sizdə müşahidə olunduqda FootRelax ayaq plastırlarını PƏNCƏNİZİNİZİN alt-yuxarı hissəsinə yapışdırmalısınız(1 zona). (yatmamışdan öncə)

 

 • STRESS, GƏRGİNLİK ,YADDAŞ POZULMASI, DİQQƏTİN ZƏYHİFLƏMƏSİ, ƏZƏLƏLƏRDƏ FİZİKİ GÜCÜNÜZÜN AZALMASI, URƏK FAALİYYƏTİNİN DƏYİŞMƏSİ, İMMUN SİSTEMİNİN ZƏYİFLƏMƏSİ HALLARINDA - bu hallar Sizdə müşahidə olunduqda FootRelax ayaq plastırlarını PƏNCƏNİZİNİZİN yuxarı hissəsinə yapışdırmalısınız

 • (2 zona). (yatmamışdan öncə)

 

 • ÖD YOLLARININ İLTİHABI,MƏDƏALTI VƏZİN PROBLEMLƏRİNDƏ, QƏBİZLİKDƏ,HƏZMSİZLİKDƏ - bu hallar Sizdə müşahidə olunduqda FootRelax ayaq plastırlarını PƏNCƏNİZİNİZİN ORTA hissəsinə yapışdırmalısınız. (3-4 zonalar) (yatmamışdan öncə)

 

 • CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN BALANSININ POZULMASINDA, OYNAQ,ƏZƏLƏ AĞRILARINDA- bu hallar Sizdə müşahidə olunduqda FootRelax ayaq plastırlarını PƏNCƏNİZİNİZİN DABAN hissəsinə yapışdırmalısınız.      (5 zona) (yatmamışdan öncə)

 

 • MÜALİCƏ KURSU : 10 gün davam edilməlidir. Yatmamışdan yapişdırılmalı. Yuxudan oyandıqda çıxarılmalıdır.

AYAQ YU.png
Foot yeni istifade.jpg
YAPISDIR.png
OTKLEY.png
 • DİQQƏT: FootRelax ayaq plastırlarını  Dəri qatında zədə olduqda istifadəsi qadağandır.Hamiləlik dövründə istifadə edilmir.

Istifadeci reyleri
Якорь 1
bottom of page