top of page

NikoPlast

Anti-nicotine patch

 

Natural tobacco extract 21mg/day

 

Long-term smoking causes physical and mental dependence. Physical dependence is due to the interaction of nicotine on the

N-cholinergic receptors of the nervous system, which is accompanied by the release of adrenaline and an increase in the level of dopamine in the central nervous system, which is accompanied by excitation and euphoria. Repeated experience of this state leads to mental dependence. Cigarette smoke also contains 4000 chemical compounds 40 of which are carcinogenic and cause cancer.

 

Action: NikoPlast provides the smoker's body with small doses of nicotine throughout the day, helping to overcome the withdrawal syndrome caused by smoking cessation and also helping to overcome psychic dependence. Indirectly prevents the entry of toxic substances coming from cigarette smoke.

Use: Apply one patch on a clean and dry part of the body, such as upper arms, chest, and thighs. Use one patch daily for the first 3 weeks, then use half a patch in the following 2 weeks. For heavy smokers who take more than 20 cigarettes or smokers whose weight more than 75 kg, use two patches daily in the first week. The patches were taken off when adverse reactions occur, such as dizziness and nausea.

Attention: Keep out of reach of children. It is not medicine and does not replace its !

Validity: 3 year.

 

NikoPlast

Антиникотиновый пластырь

Состав: Экстракт натурального табака 21mg/день

Длительное курение вызывает физическую и психическую зависимости. Физическая зависимость обусловлена взаимодействием никотина на N-холинорецепторами нервной системы, которая сопровождается выбросом адреналина и повышением уровня дофамина в ЦНС, что сопровождается возбуждением и эйфорией. Повторное переживание этого состояния приводит к психической зависимости. Сигаретный дым содержит также 4000 химических соединений 40 из которых канцерогенны и вызывают рак, также тяжелые заболевания сердца и сосудов, дыхательной и мочеполовой системы.

Действие:   NikoPlast в течении дня обеспечивает организм курильщика малыми дозами никотина, помогая преодолевать синдром отмены вызванный отказом от курения и также помогая преодолеть психическую зависимость. Косвенно предотвращает поступление токсичных веществ поступающих с сигаретным дымом.

Способ применения:      Наклейте один пластырь на чистую и сухую часть тела, такие как плечо, грудь или бедро на 24 часа. Используйте один пластырь ежедневно в течение первых 3 недель, затем используйте половину пластыря в следующие 2 недели. Для сильных курильщиков, которые принимают более 20 сигарет или курильщиков весом более 75 кг, ежедневно используйте два пластыря в течение первой недели. Пластырь должен быть снят при возникновении побочных реакций, таких как головокружение и тошнота.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте! Не является лекарственным средством и не заменяет их!

Срок годности: 3 года.

 

 

NikoPlast

Anti-nikotin plastır

Tərkibi: Təbii tütün ekstarktı 21mg/gün.

Uzun müddətli sigaret istifadəsi, fiziki və psixiki asılılığa səbəb olur. Nikotinin N-xolinreseptorlara təsiri nəticəsində adrenalinin qanda, dofaminin isə MSS artmasına səsbəb olur.Bu hal oyanma və eyforiya ilə nətiçələnir. Bu reaksiyaların təkrar olunması psixiki asılılığa gətirib çıxarır. Siqaret tüstüsünün tərkibində həmcinin 4000 kimyəvi birləşmələr, kanserogen və xərçəngə səbəb olan 40 maddə vardır.Ürək-damar, tənəffüs, sidik-cinsiyyət sisteminin ağır xəstəliklərinin səbəbkarıdır.

Təsiri: gün ərzində NikoPlast organizmi aşağı doza nikotin ilə təmin edərək  sigaretdən imtina reaksiyalarını aradan qaldırır və həmçinin psixoloji asılılığı aradan qaldırmaq üçün yardım edir. Siqaret tüstüsündən gələn zəhərli maddələrin dolayısı  şəkildə qarşısını almış olur.

İstifadə qaydası: Bədəninizin təmiz və quru hissəsinə, yuxarı qol, döş qəfəsi  və ya buda, plastırı yapışdırın.24 saatdan sonra yenisi ilə əvəz edin. İlk 3 həftədə gündəlik bir plasırdan istifadə edin, sonra növbəti 2 həftədə plastırın yarısından istifadə edin. 20 ədəddən  çox siqaret çəkən və ya çəkisi 75 kq-dan çox olan çəkənlər üçün ilk həftədə gündə iki plastır istifadə edilməlidir. Baş dönmə və ürəkbulanma kimi mənfi reaksiyalar meydana gəldiyi zaman plastırı çixardın .

Diqqət:Uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın!

Dərman vasitəsi deyil və dərman vasitələrini əvəz eləmir!

İstifadə müddəti: 3 il.

bottom of page