top of page

3-4 günə

POÇT-la

İstifadə qaydası:

Yuyunduqdan sonra tampon uşaqlıq yolu daxilinə yerləşdirilir ( 7 sm. dərinliyinə ) ,taponun sapı xaricdə qalmaq şərtilə. 3 gün saxladıqdan sonra tampon cixardılır.  24-48 saat ara 

verildikdən sonra növbəti tampon  istifadə edilə bilər.

Kurs olaraq minimum  3 tampon istifadə olunmalıdır. 

Əks göstərişlər:

 1.Aybaşı zamanı istifadə edilməməlidir.

2.Hamilələrdə, qızlarda  istifadəsi qadağandır.

 3.Allergik xəstələrdə istifadə olunmamalıdır.

bottom of page